Tvarka stadione

Stadione draudžiama: rūkyti, atsinešti savo gėrimus, maistą, ginklus, aštrius daiktus, pirotechnikos gaminius, atsivesti gyvūnus, įžengti į futbolo aikštę.

Žiūrovai turi užimti biliete nurodytas individualias sėdimas vietas, nestovėti ar kitaip neužimti praėjimų.

Prašome žiūrovų gerbti rungtynių dalyvius, kitus žiūrovus, bendrąją viešąją tvarką.

Nusižengusius žiūrovus apsaugos darbuotojai gali išprašyti iš stadiono. Įeinant į stadioną žiūrovai bus patikrinami apsaugos darbuotojų.