Administracija

Direktorė

Vilma

Venslovaitienė

Komercijos - techninis direktorius

Andriejus

Ovčinikovas

Biuro vadovė
Rinkodaros projektų vadovė

Aušrinė

Sakalauskaitė

Komunikacijos vadovas
Reklamos projektų vadybininkas

Saulius

Jankauskas